Tenis ziemny

TS TYTUS - Rymanów Zdrój

HISTORIA:

Towarzystwo Sportowe TYTUS w Rymanowie Zdroju powstało w 1991 roku z inicjatywy pasjonatów tenisa. Rok później korty asfaltowe zastąpione zostały kortami ziemnymi, które przez wielu tenisistów i odwiedzających uzdrowisko chwalone są za doskonałe przygotowanie do każdego sezonu.

INFORMACJE:

Dzisiaj ośrodek dysponuje trzema odkrytymi kortami, usytuowanymi przy parku zdrojowym wśród zieleni drzew. TS TYTUS wyposażone jest w profesjonalny sprzęt i pomoce dydaktyczne potrzebne do nauki i doskonalenia techniki gry dla osób w każdym wieku.

Od 2002 roku dzieci i młodzież mają możliwość nauki i doskonalenia umiejętności tenisowych pod okiem trenera i instruktorów tej dyscypliny.

Corocznie w zajęciach uczestniczy około 60 - 70 osób w ośmiu grupach.

Dzieci i młodzież oraz prowadzący zajęcia biorą udział w licznych turniejach na terenie województwa podkarpackiego, osiągając wysokie i bardzo wysokie wyniki. Towarzystwo Sportowe TYTUS - wychowało trzech instruktorów tenisa, którzy z powodzeniem realizują swoje tenisowe pasje.

Obecnie trwają zaawansowane prace modernizacyjne połączone z budową całorocznego, krytego kortu z nawierzchnią ceglaną, co pozwoli na realizowanie szkolenia dzieci i młodzieży przez cały rok.

 

KADRA SZKOLENIOWA:

Trener tenisa II klasy, nauczyciel wychowania fizycznego - Józef Krzysztyński

Instruktor tenisa, nauczyciel wychowania fizycznego - Tomasz Krukar

 

KONTAKT:
Towarzystwo Sportowe "TYTUS" Rymanów Zdrój
ul. Zdrojowa 61/2
38-481 Rymanów Zdrój

Trener - Józef Krzysztyński
tel.: +48 668 430 234
Instruktor - Tomasz Krukar
tel.: +48 665 895 445
 

email: zkts@vp.pl
FB: https://www.facebook.com/tstytus/

 

 

 

dsc_6180.jpg